NECMETTİN  ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  MERAM  TIP FAKÜLTESİ  HASTANESİ  HABERLEŞME
Santral   223 60 00   -   444 8 847
Adres: Akyokuş Mevkii 42080 Meram/ KONYA  
E-Mail: mtiphos@konya.edu.tr
Web: www.meramtip.com.tr
Randevu Sekreterliği 223 70 00
Öğretim  Üyeleri  Sekreterliği B Blok 2 Kat 223 70 93
Faks  Numaraları
Dekanlık 223 61 81
Başhekimlik 223 61 82
Başmüdürlük 223 61 84
Döner Sermaye Faturalama Tahakuk 223 65 79
Deneysel Tıp Arş Ve Uyg Merkezi 223 71 24
Döner Sermaye Senet Servisi 223 73 88
Döner Sermaye İşletme Müdürü 223 69 04
İnsan Kaynakları Geçici Personel 223 62 31
Hasta  iletişim Birimi 223 77 57
Bilimsel Araştırma Purojeleri 223 79 11
Stınalma Doğrudan Temin 223 77 86
Sağlık Bilimler Enstitüsü 223 79 52
Ambar Ayniyat Demirbaş 223 67 91
Satınalma Özel Bütçe 223 63 72
Hastane Genel Evrak 223 65 22
Organ Nakli Ünitesi 223 79 60
Teknik Hizmetler 223 77 89
Satınalma İhale 223 63 84
Fizik Tedavi 223 73 57
Bilgiişlem 223 75 75
Onkoloji 223 78 49
Saymanlık 223 61 78
Eczane 223 74 08
II. MERAM TIP FAKÜLTESİ DEKANLIK TELEFONLARI      
Meram Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Ahmet . ÖZKAĞNICI   6500
Dekanlık  Özel  Kalem   6500
Dekan Yardımcıları
Prof. Dr  Ayşe Saide ŞAHİN 6510
 Prof. Dr. Rahmi ÖRS  6510
Fakülte  Sekreteri
Süheyla ÖZTÜRK 6505
Dekanlık Bilgi İşlem 6509-7811
Baş  Kordinatörlük Sekreterliği 6059-6396
Kordinatörler  Kurulu 6058
Dekanlık   Etik Kurulu 6180
Dekanlık  Toplantı  Odası 6796
Dekanlık  Toplantı  Salonu (4.kat) 7397
Dekanlık  Personel  6504 -6244 -6523
Dekanlık  Fotokopi Tekstir 6501
Dekanlık  Tahakkuk Şb.  6502 -6394
Dekanlık  Vakıf 6503
Dekanlık  Öğrenci İşleri 6507-6076
Dekanlık  Öğrenci Yemekhanesi 6410
Dekanlık  Kütüphane Sorumlusu 6468
Dekanlık  Kütüphane 6078
Dekanlık  Kütüphane  Okuma  Salonu 7249
Dekanlık  Kütüphane  Ofis 6463
Dekanlık  Bölüm Sekreterliği (Dahili-Cerrahi) 6233
Dekanlık  Bölüm Sekreterliği (Temel Tıp Bilimleri) 6094
Dekanlık  Emekli Öğretim Üyeleri Odası 6627
Dekanlık  Güvenlik Soyunma Odası 6892
Dekanlık  Öğretim Üyeleri Çay Ocağı 6669
Dekanlık  Evrak- Kayıt 7210-7946
Dekanlık  Ambar 6714-6128
Dekanlık  Satınalma 7327
Dekanlık  Sorumlusu 6466-6893
Dekanlık  Çay Ocağı 7705
Disum 6254
Fotoğrafçı 6250
Temizlik   Personel  Odası 7291
Morfoloji   Misafirhane Salonu 7267
Bilgisayar Desdekli  Eğitim Labaratuvarı 6425
Öğrenci    Labaratuvarı Sorumlusu 6518
Öğrenci    Labaratuvarı  6871
Konferans Salonu 7871
1. HASTANE BAŞHEKİMLİĞİ        
Hastane Başhekimi
Prof. Dr. Hamdi   ARBAĞ 6001
Baş  Hekimlik       Sekreterliği 7070-6001
BAŞHEKIM     YARDIMCILARI
Başhekim  Yardımcıları Sekreterliği 6007-7007-6851-6237
Prof. Dr.Kadir DURGUT 6007-7007
Prof. Dr. Nurettin Onur KUTLU 6007-7007
Prof. Dr. Aynur Emine ÇİÇEKBAŞI 6007-7007
Doç. Dr. Sedat  KOÇAK 6007-7007
Doç. Dr. Ahmet TEKİN 6007-7007
Yrd.  Doç .Dr. Yasemin DURDURAN 6007-7007
2. HASTANE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ        
Hastane Başmüdürü
Mustafa Sabri AK 6002
Başmüdür Sekreteri 6002
 
Hastane  Müdürü
Nebi ÇETİNER 6002
Müdür Sekreteri 6002
Hastane  Müdürü
Özer  ARIK 7763
Hemşire Hizmetleri Müdürü
Serap  SELÇUK 6807-7009
Teknik  Hizmetler  Müdürü
Eşref  Kemal  GÜNGÖR 7655
Hastane Müdür Yardımcıları
İsmail                  ALIÇLI 7006-6148
Hasan Hüseyin   GÜZEL 6363
Ali                        DOĞAN 6565-7363
Yaşar                  BÜLBÜL 7913
Nurettin               ŞAHİN 6912
Ayfer                   ERDOĞAN 7799
Özlem                 PAKNA 6860
Orhan                  OLGUN 7436
Bülent                  YANGIN 7998
Taner                   DURAN 7996
Hemşire Hizmetleri Müdür Yardımcıları
Hemşire Hizmetleri Müdür  Sekreteri 6003-6787-6433
Şükran  ÜLGÜR 6403
Hayriye ÖZTÜRK 6403
Süpervisör Telsiz Telefon 6443
HASTANE  İDARİ  BİRİMLER        
Başmüdür Sekreteri 6002-6004
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Sekreteri 6433-6003-6787
İdare  Toplantı   Salonu 7435
İnsan Kaynakları 6008 7472 7859
İnsan Kaynakları ( Geçici Personel ) 7440-7929
Rapor  Merkezi 7399
Hasta İletişim Birimi  6464
Avukat Zahide Özkul 7884
Avukat Reyhan Sunam 6475
Sivil Savunma Amiri Musa Kazım Aksel 7962
Reçete Onay Karantina 6041
Adli Rapor  Merkezi 6799
Sağlık Kurulu 7444-6342
Senet Servisi 7719-7749-7626-7503
Tig Birimi 6902-6302-6748
Akademik Personel Başvuru Merkezi 6574
Halkla ilişkiler Bölümü  6868-6480-6462
İstatistik 6728-7919
Maliyet Analiz 6888
Kalite Yönetim Birimi 7461-7865
Çalışan Hakları Güvenliği Birimi 7779
Evrak- Kayıt 6521-6547
Eğitim Birimi 6910
Elektronik Mühendisi  İlhan Karakoç 7788
Makine  Mühendisi  Esin Ustasüleyman 7795
İnşaat Yüksek Mühendisi  Eşref Kemal Güngör 7655
İnşaat Mühendisi  Ömer Kayapınar 7963
Maaş Tahakkuk 6009-6242
Döner Tahakkuk 6777
Satınalma  Banko 6418
Satınalma Tahakuk   6111-7804-7937-7341
Sat  Doğ  Tem  İlaç Ve Tıbbi Sarf Mazeme 6070-7439-7794-7193-7803
Sat  Doğ  Tem  Teknik Mal Ve Demirbaşlar 7657-6885-7005
Satınalma  İhale  Birimi 6562-6985-6214-7764-6010
Nöbetçi    Müdürlük    6207-6208
Nöbetçi    Müdür Telsiz   7330
Nöbetçi    Müdürlük  Akşam Gözetmenler 7944-7945
Detay Kopi  Yazıcılar Teknik Destek Servisi 7925-7497
Bilgi İşlem  Teknik  Servis 6797-6383-6055-6187-7797-7857-7292
Eroğlu  Yazılım  6060-6251-7307-7474-7262-6558
S Blok Merkez Ambar Mazeme Pilanlama 7910-6954-7760
S Blok Merkez Ambar 6013
S Blok Merkez Ambar Muayene komisyon Kab 6461
S Blok Merkez Ambar Baskı Merkezi 7177
S Blok Merkez Ambar Malzeme Dağıtım 6970
S Blok Merkez Ambar Evrak Takip 6977
S Blok Merkez Ambar Tıbbi Sarf Mzm Deposu 7268
S Blok Merkez Ambar Mazeme Kodlama 7569
S Blok Merkez Ambar Tıbbi Mazeme 7084
S Blok Merkez Ambar Diğer Sarf Mazeme 6014
S Blok Merkez Ambar Fatura Girişi 6722-6082
K Blok Tıbbi Mazeme Deposu 7255
D Blok Ayniyat Özel Bütçe 7271
D Blok Ayniyat Demirbaş 7271-6441
Ayniyat Demirbaş Depo 7067
Baş Eczacı 6018
Eczane   7332-7767-7721
Eczane Serum Deposu 7076
Eczane Toplantı Odası 7403
Eczane İlaç Hazırlama (Gece Nöbetçisi) 6015
Eczane  Ambarı 6725
Eczane  Onkoloji 6604
Konya Eczacılar Odası Mor Ve Turuncu Reçeteleri Dağıtım Bürosu     6834
Tıbbi Arşiv (R Blok) 6322-7744-6989
Ulaştırma Hizmetleri 6054-6557
Adli  Tabib  Odası 7731
Morg 6413
Şirket Teknoras-Kök 7776
Şirket  Nak Kargo 7440
Şirket Gözetmenler 6536-6760-6759
Temizlik Hizmetleri Deposu 6816-7310
Beslenme ve Diyet Bölümü
Diyet Uzmanı 7346
Bölüm Sorumlusu 6726
Diyet Poliklinik Sekreteri 7096
Diyet Poliklinik 6590
Diyetisyen 7409
Diyet 6411
Mutfak 6019
İaşe(Şirket) 6022
İaşe(Hastane) 6234-6909-6894
Personel Odası 7315
Öğretim Üyeleri Yemekhanesi 6023
İdare Müdürler Yemekhanesi 7435
Öğrenci  Yemekhanesi 6410
Personel Yemekhanesi 6520
Kalp Damar   Ofis 7801
F Blok   Ofis 7802
Göğüs  Ofis 7195
R Blok  Ofis 7178
S Blok  Ofis 7165
Teknik Hizmetler Bölümü  
Teknik Hiz  Müdürü 7655
Teknik Hiz  Sekreteri 6444
Teknik Hiz  Faks 7789
Kaleriför  Atölyesi ( Nöbetçi Teknisyen ) 6037
Asansör    Teknisyeni 7438
Telefon       Atölyesi 7333
Pvc Zemin Kaplama Atölyesi 6619
Tabela  Yönlendirme  Atölyesi 6976-6030
Sıhhi  Tesisat            Atölyesi 6038-6996
Marangoz                  Atölyesi 6029
Elektirik                    Atölyesi 6421-7933
Döşeme                    Atölyesi 6033
İnşaat Atölyesi 7279
Demir                       Atölyesi 6032
Boya                        Atölyesi 6031
Tıbbi Cihaz Atölyesi 6011-6993-7782-7424-7722-7781-
İklimlendirme Tıbbi Gaz  Atölyesi  7423--6451-7358
Tıbbi Cihaz Kalibrasyon 7723
Pinömatik Tüp Taşıma Sistem Odası 6994
  
Ev İdaresi Hizmetleri
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi 7449
Merkezi Sterilizasyon Sekreteri 7759
Çamaşırhane Sorumlusu 7502
Çamaşırhane  6024
Otoklav Paketleme 7769
Otoklav 6730
Terzihane 6025
Berber 6028
Çay Ocakları
Başhekimlik Çay  Ocağı 7350
Morfoloji   2.  Kat Çay  Ocağı 6669
Fizik  Tedavi Çay  Ocağı 7134
Ameliyathane Çay  Ocağı 6286
Radyoloji Çay  Ocağı 6774
Dekanlık Çay  Ocağı 7705
Göğüs Çay  Ocağı 6095
B Blok Çay  Ocağı 6622
C Blok Çay  Ocağı 6307
K Blok Çay  Ocağı 6786
İdare Çay  Ocağı 7302
 
Sosyal Destek Birimleri
PTT 6026
Polis 6406
Vakıfbank Şubesi 3244008   /   6084
İş  bankası   3235353   /   6160
Mahkum Koğuşu 7097
Kumru Erkek Kuaförü 6452
Vakıf  Müdürü 7400
Vakıf  Muhasebe 7091
Vakıf 7053
GÜVENLİK  NOKTALARI
Sistem    Kontrol Merkezi 6499
Koruma  Güvenlik  Müdürü 6104
Koruma  Güvenlik  Şefi 7800
F  Blok    Çocuk  Acil Güvenlik 7221
Dekanlık  Purotokol Güvenlik 6533
Morfoloji   Kuzey Güvenlik 7785
Öğr  Üyl   Otopark Güvenlik 7812
Güney     Kulübe Güvenlik 6848
Morfoloji    Güvenlik 6713
Nizamiye Güvenlik 6382
Onkoloji Güvenlik 7061
A  Blok Güvenlik 6219
G Blok Güvenlik 6063
F  Blok   Güvenlik 6671
K  Blok Güvenlik 7915
Fizik Güvenlik 7162
Acil Güvenlik 6228
   
KAFETERYALAR
A Blok Zemin Kat Kafeterya 7108
S Blok Karşısı Kafeterya 6693
R Blok Karşısı Kafeterya 6424
Kardiyoloji Kafeterya 6071
Morfoloji Kafeterya 7762
Onkoloji Kafeterya 7934
A Blok Yönetim 6983-7109
A Blok Lokanta 6984
S Blok Acil Karşısı Büfe 7100
KAPI   GÖREVLİLERİ
S  Blok   Danışma 6591-6592-6593-6594
A  Blok   Danışma 6219
K  Blok   Danışma 7915
Dekanlık Purotokol 6533
Morfoloji  Kuzey 7785
Acil   Servis 7185
Morfoloji   6713
G    Blok   6063
F    Blok   6671
R    Blok   6200
F T R   7162
BAHÇE  GÖREVLİLERİ
Geçici Atık Depolama Merkezi 6083
Bahçe     Elemanları 6758
4. DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLARI  
Döner Sermaye İşletme  Müdürü  6869-7576
Döner Sermaye  İşletme   Sekreteri 6005
Döner Sermaye  İşletme   Ön Mali Kontrol 6723-7573
 
RESMİ    FATURALAMA
Faturalama  Birim Sorumlusu 7386
Faturalama  7768-7183
Sgk Plk Faturalama  6798-6795-7390
Sgk Cerrahi Bölümler 6042-7577
Sgk Dahili Bölümler Faturalama Şefi 7536
Sgk Dahili Bölümler Faturalama Servisi 6576-7299
Vezneler
Acil                     Vezne 6175
D Blok Ana         Vezne 6012
F Blok                 Vezne 6331
F T R                  Vezne 7140
S Blok                 Vezne    Öğretim  Üyeleri 6596
B Blok                 Vezne     6049
B Blok                 Vezne    Öğretim  Üyeleri 7093
Çocuk Piskiyatri  Vezne 6859
5. DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLARI  
Döner Sermaye Saymanlık Müdürü 6005
Saymanlık Müdür  Yardımcısı 6096
Saymanlık Sekreteri 6005
Saymanlık Uzm Rukiye AVÇİL 7293
Saymanlık Muhasebe Servisi 6006-7640-7641-7643-7578-6280-6387
Saymanlık Vezne 6012
ACİL TIP ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Başer CANDER 6494
Öğretim Üyeleri
Prof .Dr.   Mehmet GÜL 7242
Doç. Dr. Abdullah Sadık GİRİŞGİN 6495
Doç. Dr. Sedat  KOÇAK 6769
Yrd.  Doç Dr. Mehmet  ERGİN 6778
Yrd.  Doç.Dr.Zerrin Defne DÜNDAR 7986
Acil  Anabilimdalı  Sekreteri 6789
Acil  Hasta Yatış   Sekreteri 6408
Acil  Hasta Giriş Sekreteri 6401
Acil  Vezne 6175
Acil  Faturalama Birimi 7940
Acil  Müdahale Dr Banko 7203-6857-6667-5555
Acil  Asistan Dr. Odası  6762
Acil  Resüsitasyon  Odası 7213
Acil  Travma   Odası 7127
Acil  Dr.Odası 6488
Acil  Nöbetçi Dr. Odası 6571
Acil  Sağlık Memuru   ( Erkek ) 6489
Acil  Hemşire  Odası  (Bayan) 6772
Acil  Sorumlu Hemşire Odası 6482
Acil  Müdahale Hemşire Banko 6400
Acil  Kıritik Yoğun Bakım 6409-7459
Acil  Gözlem Ünitesi 6496
Acil  Teknisyen Odası 6420
Acil  Personel Odası 6784
Acil  İlk Müracat 7185
Acil  Güvenlik 6228-7800
Acil  Röntgen S Blok 7748
Acil  Tomografi S Blok 6393
Acil  Ultrason Dr. Odası S Blok 6526
Acil  Tomoğrafi Teknisyen Odası S Blok 6299
Acil  Özel Oda (1) 6537
Acil  Polis 6406
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI      
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şeref OTELCİOĞLU 7301
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Selmin ÖKESLİ 6158
Prof. Dr. Alper YOSUNKAYA 7161-7860
Prof. Dr. Sema TUNCER UZUN 6109
Prof. Dr. Cemile Öztin  ÖĞÜN 6080
Prof. Dr. Ruhiye REİSLİ 6294
Prof. Dr. Aybars TAVLAN 7051
Doç. Dr. Atila  EROL 6159-7862
Doç. Dr. Ahmet TOPAL 6292
Doç. Dr. Hale BORAZAN 7926
Yrd.  Doç. Dr. Gamze SARKILAR 6291
Yrd.  Doç. Dr.  Funda  GÖK 7030
Yrd.  Doç. Dr. Tuba Berra .SARITAŞ 6166
Yrd.  Doç.  Alper  KILINÇARSLAN 6276
Anestezi  Anabilimdalı Sekreteri 6550
Ameliyathane  Anons Sekreteri 6281-6282-6283-6284-6285-6450
Anestezi  Polikılinik Sekreteri 6506
Ağrı          Polikılinik Sekreteri 7270
Reanimasyon Sekreteri 6227
Anesteziyoloji  Ve ReanimasyonYoğ Bakım Bilimdalı
Reanimasyon Banko 7290 -7274 -6117
Reanimasyon Doktor   Odası 6646
Reanimasyon Toplantı Odası 6625
Ağrı      Poliklinik  1 7331
Ağrı      Poliklinik  2 6436
Ağrı     Servisi 6162
Ağrı      Hemşire Odası 7269
   
Anestezi  
Anestezi Poliklinik    (1) 6236
Anestezi  Poliklinik   (2) 7089
Anestezi  Kan  Alma 6476
Anestezi  Ekg 6430
S Blok  Genel  Ameliyathane
Anestezi  Sorumlu Hemşire 6296
Anestezi  Asistan  Dr  Odası 6161
Anestezi  Personel  Giriş Banko 7149
Anestezi  Bilgi işlem 6163-6277
Anestezi  Teknik Servis 6164
Anestezi  Ast       Bayan      Syn   Odası 7392
Anestezi  Ast       Bay          Syn   Odası 6572
Öğretim  Üyeleri  Bay          Syn   Odası 7233
Öğretim  Üyeleri  Bay          Syn   Odası 7316
Öğretim  Üyeleri 7101
Hemşire Odası 7450
Öğretim Üyeleri Yemek Salonu 6369
Ameliyathane Yemek Salonu 6298
Çay Ocağı 6286
   
Ortopedi Ameliyathane 7613
Ortopedi Ameliyathane 7614
Ortopedi Ameliyathane 7622
Genel    Cer Ameliyathane 7619
Genel    Cer Ameliyathane 7620
Genel    Cer Ameliyathane 7621
Beyin    Cer Ameliyathane 7615
Beyin    Cer Ameliyathane 7616
Kadın    Doğ Ameliyathane 7630
Kadın    Doğ Ameliyathane 7631
Üroloji Ameliyathane 7625
Üroloji Ameliyathane 7627
Göz Ameliyathane 7628
Göz Ameliyathane 7629
Çocuk    Cer Ameliyathane 7618
Pılastık  Cer Ameliyathane 7617
Ağrı Girişim Ameliyathane 7852
Acil Ameliyathane 7624
Kbb Ameliyathane 7623
Çocuk  Resüssitasyon 6165
Hasta   Uyandırma  Pacu 6288
Premedikasyon  Odası 6079
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Adnan ABASIYANIK 6639
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Engin GÜNEL 7239
Doç. Dr. Müslüm YURTÇU 6546
Çocuk Cerrrahisi Kıliniği
Anabilimdalı  Sekreteri 6339
Poliklinik       Sekreteri 6580
Kılınik Sekreteri 7247
Poliklinik  6209
Asistan Dr. Odası 6139
Uzm.Dr.  Odası 7236
Hemşire Odası 7230
Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi 6131
Hasta     Odası A-014 6172
Hasta     Odası A-017 6972
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Adil KARTAL 6607
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Metin BELVİRANLI 6615-7676
Prof. Dr.Süleyman Şakir TAVLI 6614
Prof. Dr. Faruk AKSOY 6442
Prof. Dr. Ömer  KARAHAN 6987
Prof. Dr. Şakir  TEKİN 7129
Prof. Dr. Mehmet   ERİKOĞLU 7020
Doç. Dr. Ahmet TEKİN 6447
Doç. Dr. Teyfik   KÜÇÜKKARTALLAR 6978
Doç. Dr. Murat ÇAKIR 6395
Genel  Cerrahi  Kıliniği
Anabilimdalı   Sekreteri 6129
Kılinik    Sekreteri 7639
Öğretim Üyeleri   Sekreteri 6381
Yan Dal Polikılinik Sekreteri 7991
Polikılinik Sekreteri 6223
Faturalama Birimi 6360
Poliklinik 6217
Poliklinik   (Meme Hst Ve Endokrin Cerrahisi ) 7990
Poliklinik   (Hepatopankreatiko Biliyer Sistem Cer 7992
Polikılinik  (Gastrointestinal sistem Cerrahisi ) 7993
Endoskopi Ünitesi 6753-6733
S Blok  Hemşire Odası 6544
S Blok  Hemşire Bankosu 6456
S Blok Pansuman Odası 7531
S Blok Kütüphane 6540
A Blok Asistan  Odası 6123-7080
A Blok  İntör   Odası 6407
A Blok  Hemşire Odası 6699
A Blok  Hemşire Bankosu 6121
A Blok Personel Odası 6143
 
Hasta  Odası A Blok 213 6132
Hasta  Odası A Blok 214 6106
Hasta  Odası A Blok 215 6073
Hasta  Odası A Blok 216 6955
Hasta  Odası A Blok 217 6956
Hasta  Odası A Blok 218 6957
Hasta  Odası A Blok 221 6958
Pacu-  E 222 6959
Pacu-  K 223 6108
Yoğun Bakım S Blok   7632
Hasta  Odası S Blok 230 7537
Hasta  Odası S Blok 231 7538
Hasta  Odası S Blok 234 7534
Hasta  Odası S Blok 235 7535
Hasta  Odası S Blok 236 7532
Hasta  Odası S Blok 237 7533
Hasta  Odası S Blok 241 7530
 
Özel   Oda 233 6376
Özel   Oda 232 6375
Özel   Oda 211 6479
Özel   Oda 219 7056
Özel   Oda 220 6124
GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI         
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sami  CERAN 6845
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Tamer ALTINOK 7727
Yrd.  Doç.Dr.Burhan  APİLLİOĞULLARI 6844
Göğüs  Cerrahisi  Kıliniği
Anabilim Dalı  Sekreteri 7405
Poliklinik   Sekreteri 7275
Poliklinik 7275
Hemşire  Bankosu 6366
Hemşire Giyinme Odası 7728
Asistan Dr. Odası 6338
Toplantı    Odası 7394
Yoğun Bakım Ünitesi
Yoğun Bakım 7059
Ameliyathane 7050
Hasta  Odası 204 7742
Hasta  Odası 205 7668
Hasta  Odası 206 7669
Hasta  Odası 207 7670
Hasta  Odası 208 7671
Hasta  Odası 211 7672
Özel    Oda 210 7013
Özel    Oda 209 7015
Özel    Oda 212 7743
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI 6566
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN 6613
Prof. Dr .Mehmet Kemal GÜNDÜZ 6330
Prof. Dr. Hamiyet  PEKEL 6491
Prof. Dr. Mehmet OKKA 7373
Doç. Dr. Hürkan KERİMOĞLU 6490
Yrd.  Doç. Dr.Refik OLTULU 6567
Yrd.  Doç. Dr. Günhal ŞATIRTAV 6377
Göz Hastalıkları Kıliniği
Anabilimdalı   Sekreteri 6210-7001
Poliklinik  Sekreteri 6211-6212
Kılinik  Sekreteri 7068
Faturalama  Birimi 7068
Hemşire Odası 6605
Hemşire Bankosu 6145
Göz Bankası Ve Kornea Nakli Merkezi 7961
Toplantı Odası 6588
Göz Hastalıkları- Anabilimdalı Birimlerİ 7072-6458
Göz Döner Sermaye 6575
Asistan Odası 6144
Öğr. Üys. Muayene Odası ( 1 ) 6492
Öğr. Üys. Muayene Odası ( 2 ) 6493
Servis Ameliyathane 7427
Pansuman Odası 7523
Ast Ve Personel Odası 6460
Hasta  Odası 315 7528
Hasta  Odası 316 7529
Hasta  Odası 319 7526
Hasta  Odası 320 7527
Hasta  Odası 322 7524
Hasta  Odası 328 7522
Hasta  Odası 321 7525
Özel    Oda 317 6532
Özel    Oda 318 6531
Özel    Oda 324 6530
Özel    Oda 330 6483
Özel    Oda 331 6529
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI      
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Hüseyin GÖRKEMLİ 6694
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ali ACAR 7428-6689
Prof. Dr. Mehmet Cengiz ÇOLAKOĞLU 6685
Doç. Dr. Kazım GEZGİNÇ 7252
Doç. Dr. Harun TOY 7863
Doç. Dr. Osman BALCI 7612
   
Kadın Doğum Kıliniği
Anabilimdalı  Sekreteri 6415
Kılinik   Sekreteri 6355
Poliklinik  Sekreteri 6582
Öğretim Üyeleri  Sekreteri 6389
Faturalama  Birimi 6560
Perinatoloji Ünitesi
Perinatoloji     Sekreteri 7958
Perinatoloji     Doktor Odası 6553
Perinatoloji     Banko 6556
Jinekoloji   Poliklinik 6673
Gebe         Poliklinik 6354
Ultrason    7352
Nst 6720
Hemşire    Bankosu 6672
Personel Odası (Bayan) 7228
Öğretim Üyesi Müdahale Odası  7306
Öğretim Üyeleri Ultrason 6097-6318
Asistan Dr. Dinlenme Odası 6353
Asistan Dr   Odası 6359
Pre-eklemsi Odası 7500
Sancı Odası-Tıravay 6361-7481
Hasta  Odası 520 7486
Hasta  Odası 521 7485
Hasta  Odası 522 7487
Hasta  Odası 523 7488
Hasta  Odası 529 7489
Hasta  Odası 530 7490
Hasta  Odası 533 7491
Hasta  Odası 534 7492
Hasta  Odası 535 7495
Hasta  Odası 536 7493
Hasta  Odası 539 7494
Hasta  Odası 540 7496
Hasta  Odası 541 6953
Hasta  Odası 542 6169
Özel    Oda 532 6358
Özel    Oda 537 6362
Özel    Oda 531 6687
Özel    Oda 519 6551
Özel    Oda 525 6552
YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ ÜNİTESİ(TÜP BEBEK)      
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Selçuk DUMAN 6731
Prof. Dr. Tahsin Murat  AKTAN 6731
Doç. Dr. Hüseyin GÖRKEMLİ 6694
Tüp  Bebek Merkezi 6731
Tüp  Bebek  Sekreteri 6866
Tüp  Bebek Ünitesi 6120
KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Kadir DURGUT 7014
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Tahir  YÜKSEK 6610
Prof. Dr.Ali SARIGÜL 6527
Prof. Dr. Erdal  EGE 6710
Prof. Dr. Niyazi GÖRMÜŞ 6101
Yrd.  Doç.Dr. Ömer TANYELİ 6889
Yrd.  Doç.Dr. Yüksel DERELİ 6258
Anestezi Öğretim Üyeleri 7021
Kalp Ve Damar Cerrahi Kıliniği
Anabilimdalı   Sekreteri 6861
Kılinik Sekreteri 6861
Poliklinik Sekreteri 7634
Poliklinik 6202
Poliklinik  (Vasküler Ve Endovasküler Cer) 6103
Faturalama Birimi 6329
Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi
3. Kat Yoğun Bakım 6130-7770
3. Kat Yoğun Bakım Dr. Odası 6842
3. Kat  Hemşire  Bankosu 6767
 
Hasta  Odası 304 7673
Hasta  Odası 305 7674
Hasta  Odası 306 7675
Hasta  Odası 307 7677
Hasta  Odası 308 7678
Hasta  Odası 311 7679
   
Özel    Oda 301 7019
Özel    Oda 309 7017
Özel    Oda 310 7016
Özel    Oda 312 6312
Kalp Ve Damar Cerrahi Kıliniği
4.Kat  Hemşire Bankosu 6035
4.Kat  Toplantı  Odası 6329
4.Kat  Pansuman Odası 6995
Hasta  Odası 404 7680
Hasta  Odası 405 7681
Hasta  Odası 406 7682
Hasta  Odası 407 7683
Hasta  Odası 408 7684
Hasta  Odası 411 7685
Hasta  Odası 412 7686
Özel    Oda 401 7028
Özel    Oda 409 7048
Özel    Oda 410 7018
Kalp Damar Cerrahisi  Ameliyathanesi
4. Kat  Ameliyathane  6864
4. Kat  Ameliyathane Dinlenme Salonu 7040
4. Kat  Ameliyathane Dr. Odası 7041
4. Kat  Ameliyathane Mutfak 6616
KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI   
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Hamdi ARBAĞ 6747
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Fuat YÖNDEMLİ 6611
Prof. Dr. Çağatay Han ÜLKÜ 7250
Yrd.  Doç.Dr. Mehmet Akif ERYILMAZ 7653
Yrd.  Doç.Dr. Mehmet Akif DÜNDAR 6727
Yrd.  Doç.Dr. Mitat  ARICIGİL 6449
   
Kbb Baş Ve Boyun Cerrahisi Kıliniği
Anabilimdalı   Sekreteri 6157
Poliklinik      Sekreteri 6201
Kılinik           Sekreteri 6147
Asistan Dr Odası 6146
Hemşire Odası 7243
Hemşire Banko 6147
Personel Odası 7074
Hasta  Odası A-018 6973
Hasta  Odası A-019 6974
Hasta  Odası A-022 6975
Hasta  Odası A-023 6142
İşitme Ve Denge Odyo Vestibüler Ünitesi
Çocuk Yenidoğan (BAEP-OAE) 7872
Pürton Odyometre Timpanometre 7036
Yüksek Firekans Odyometre 7872
Denge Testleri 6971
Postüroğrafi 6257
NÖROŞİRÜRJİ  ANABİLİMDALI  (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ )      
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Erdal KALKAN 6465
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Yalçın KOCAOĞULLAR 6981
Prof. Dr. Ahmet Önder GÜNEY 6618
Prof. Dr. Ertuğ  ÖZKAL 6317
Yrd.  Doç. Dr. Fatih  KESKİN 6508
Yrd.  Doç. Dr. Mehmet Fatih ERDİ 7783
Yrd.  Doç. Dr. Bülent  KAYA 6775
Beyin Cerrahisi Kıliniği
Anabilimdalı   Sekreteri 6155
Polikılinik Sekreteri 6215
Kılinik             Sekreteri 6155
Faturalama Birimi 7071
Poliklinik Öğretim Üyesi Muayene Odası 6969
Poliklinik Dr. Odası 7751
Asistan Dr. Odası 6150
Konsey  Odası 7282
Hemşire Odası 6153
Hemşire Banko 7211
Yoğun   Bakım 7283
Personel Odası 6448
Depo 6623
Hasta    Odası 414 7364
Hasta    Odası 415 6876
Hasta    Odası 416 6935
Hasta    Odası 420 6936
Hasta    Odası 421 6937
Hasta    Odası 422 6938
Özel      Oda   (1) 418 7281
Özel      Oda   (2) 419 7280
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI      
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Mustafa Nazım KARALEZLİ 6768
Öğretim  Üyeleri
Prof. Dr. Recep  MEMİK 6606
Doç. Dr. Serdar  TOKER 6141
Yrd.  Doç. Dr. Burkay Kutluhan KAÇIRA 7908
Yrd.  Doç. Dr. Onur  BİLGE 7220
Yrd.  Doç. Dr. Faik TÜRKMEN 6034
Yrd.  Doç. Dr. İsmail Hakkı KORUCU 7982
Ortopedi Travmatoloji Kıliniği
Anabilimdalı   Sekreteri 6230-7066
Polikılinik Sekreteri 7046
Kılinik Sekreteri 7265
Mazeme Sekreteri 6763
Faturalama Birimi 7265
Öğretim Üyeleri 6240
Polikılinik  (1) 6662
Polikılinik  (2) 6764
Polikılinik  (3) 6749
Polikılinik  Ultrason 7126
Polikılinik  Alçı Odası 6651
Asistan Dr. Odası 7254
Hemşire Odası 6135
Hemşire Banko 6136
Alçı Odası 6053
Personel Odası 6545
Hasta  Odası 314 6943
Hasta  Odası 315 6113
Hasta  Odası 316 6944
Hasta  Odası 317 6945
Hasta  Odası 318 6946
Hasta  Odası 319 6947
Hasta  Odası 320 7011
Hasta  Odası 322 6948
Hasta  Odası 323 6949
Hasta  Odası 324 6950
Hasta  Odası - Çocuk Hasta Odası 325 6951-6114
Hasta  Odası 309 6034
     
Özel    Oda 303 6445
Özel    Oda 310 6457
Özel    Oda 321 6137
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Osman YILMAZ 6608
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Lem Tavlı 6341
Prof. Dr. Salim GÜNGÖR 6335
Prof. Dr. Mustafa. Cihat. AVUNDUK 6682
Doç. Dr. Hatice TOY 6982
Yrd.  Doç. Dr. Hacı Hasan ESEN 7208
Yrd.  Doç. Dr. Pembe  OLTULU 7033
Yrd.  Doç. Dr. Sıddıka  FINDIK 6289
     
Anabilimdalı Sekreteri 7340
 
Patoloji  Kayıt Sonuç Verme 6340
Patoloji  Asistan Odası   6514
Patoloji  Asistan  Odası   7309
Patoloji  Laboratuvarı 6308
Patoloji  Stoloji 7396
Patoloji  İmmünflorasan 6990
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİSİ ANABİLİM DALI      
Anabilim Dalı Başkanı
Yrd.Doç.Dr Ayşe Özlem GÜNDEŞLİOĞLU 6437
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr.    Nedim SAVACI 6325
Prof. Dr.    Mehmet BEKERECİOĞLU 6686
Yrd.  Doç. Dr.Bilsev İNCE 7791
Yrd.  Doç. Dr.Mehmet DADACI 7965
Yrd.  Doç. Dr.Zeynep  ALTUNTAŞ 7033
Pilastik Cerrahi Kıliniği
Anabilimdalı   Sekreteri 6339
Poliklinik  Sekreteri 6853
Servis   Sekreteri 7648
Poliklinik Asistan Dr. Odası 6043
Asistan Dr. Odası 6706
Hemşire Odası 6156
     
Hasta  Odası 218 7647
Hasta  Odası 221 7649
Hasta  Odası 222 7652
Hasta  Odası 223 7650
Hasta  Odası 224 7651
Özel    Oda 225 7078
Özel    Oda 219 6992
Özel    Oda 220 7447
Özel    Oda 226 7446
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI (BEVLİYE)        
Anabilim  Dalı  Başkanı
Prof. Dr.Giray  KARALEZLİ 6301
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet  KILINÇ 6603
Prof. Dr. Kadir YILMAZ 6600
Prof. Dr.İbrahim Ünal SERT 6657
Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK 6634
Prof. Dr. Recai  GÜRBÜZ 7055
Doç. Dr.Mehmet Mesut PİŞKİN 6559
Yrd.  Doç.Dr.Mehmet BALASAR 6313
Yrd.  Doç.Dr.Hakan Hakkı  TAŞKAPU 7918
Öğretim Üyeleri Odası 7205
 
Üroloji  Kıliniği Çocuk Üroloji Kıliniği  
Anabilimdalı   Sekreteri 6044
Poliklinik      Sekreteri 6224
Kılinik     Sekreteri 6599
Faturalama Birimi 6599
Poliklinik  Dr Odası 6711
Poliklinik  Çocuk 7313
Ultrason  6379
Endoskopi 6112
Asistan Odası 6116
Hemşire Odası 6020
Hemşire Bankosu 6416
Pansuman Odası 7443
Taşkırma Sekreter Odası 6061
Taşkırma  Odası 7215
Taşkırma Ultrason Odası 6872
Taşkırma Teknisyen Odası  6062 -6886
Taşkırma Asistan Dr Odası 6887
Hasta    Odası 112 7081
Hasta    Odası 113 6961
Hasta    Odası 114 6962
Hasta    Odası 115 6963
Hasta    Odası 119 6965
Hasta    Odası 120 6966
Hasta    Odası 121 6967
     
 
Özel      Oda 103 7085
Özel      Oda 117 6118
Özel      Oda 118 6378
     
ADLİ TIP ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Şerafettin DEMİRCİ 6752
Öğretim   Üyeleri
Anabilimdalı  Sekreteri 6094
Adli  tıp  Poliklinik 6799
Adli  tıp  Asistan Dr  Odası 7574-7329
AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ruhuşen KUTLU 6601
Yrd.  Doç.Dr.Fatma GÖKŞİN CİHAN 7912
Öğretim Üyeleri
Anabilimdalı   Sekreteri 7319
Sigara Bırakma Poliklinik  1   6867
Poliklinik  2 6598
DERİ  VE  ZÜHREVİ  HASTALIKLAR  ANABİLİMDALI  ( CİLDİYE )  
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şükrü BALEVİ 6140
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Hüseyin  TOL 6717
Yrd.  Doç. Dr. Munise  DAYE 7912
Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kıliniği
Anabilimdalı   Sekreteri 6204
Puva Otomasyon  Sekreteri 7225
Poliklinik Otomasyon  Sekreteri 7633
Puva  Hemşire 6221
Poliklinik   (1) 6740
Poliklinik   (2) 6744
Poliklinik   (3) 6968
Lazer  Müdahale    Odası 7256
Seminer      Odası 7362
Servis  Seminer  Odası 6168
Asistan  Dr  Odası 6167
Sorumlu  Hemşire 7010
Hemşire      Odası 6370
Hemşire  Bankosu 6138
Dermatoskopi 6370
   
Hasta    Odası 332 7520
Hasta    Odası 333 7521
Hasta    Odası 334 7519
Hasta    Odası 336 7402
Hasta    Odası 338 7518
Hasta    Odası 339 7517
FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Saide ŞAHİN 7044
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr.   K. Esra  NURULLAHOĞLU  ATALIK 6427
Yrd.  Doç. Dr. Mehmet KILINÇ 6637
Yrd.  Doç. Dr. Burak  Cem  SONER 7921
Yrd.  Doç. Dr. Salim  Yalçın İNAN 6624
Yrd.  Doç. Dr. İpek  DUMAN 6069
Anabilimdalı   Sekreteri 7122
Farmakoloji Asistan Dr.Odası 7110
Farmakoloji Laboratuvar 6641
Farmakoleji Davranış Labaratuvarı 6196
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI      
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hatice UĞURLU 7226
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Ali SALLI 7548
Doç. Dr. Hilal KOCABAŞ 6881
Yrd. Doç. Dr. Sami KÜÇÜKŞEN   7197
Müdür 6363
Anabilimdalı   Sekreteri 7150
Poliklinik  Sekreteri 7140
Polikılinik B Blok Sekreteri 7045
Kılinik Sekreteri 7140
Faturalama Birimi 7151
Vezne 7140
Sorumlu   Hemşire 7654
Poliklinik  1 7144
Poliklinik  2 7152
Poliklinik  3 7179
Poliklinik  4 7223
Poliklinik  (B Blok) 6297
Kardiyopulmoner Obezite Rehabilitasyon 7445
Kanalma 7082
İş Uğraş Tedavisi 7153
Hasta Muayene Odası 1 Kat 7158
Enjeksiyon Odası 7176
Ürodinami 7159
Fizik EMG Ultrason 7645
Nör.Rehabilitasyon (Bodrum Kat) 7549
1. Kat Doktor Odası 7156
1 .Kat Hemşire Odası 7284
1. Kat Hemşire banko 7148
2. Kat Asistan Odası 7142
2. Kat Hemşire Banko 7141
2. Kat 209 Nolu Elektroterapi Tedavi Odası 7198
2. Kat 211 Nolu Elektroterapi Tedavi Odası 7163
2. Kat Egzersiz Salonu 7139
Fizyoterapist 7147
Ortopedik Rehabilitasyon 6086
Kütüphane 7004
Yemek Salonu 7164
Depo 7219
Güvenlik 7162
Çayocağı 7134
Fizik  Tedavi Hasta Od Özel  
Hasta Odası  Özel 201 7166
Hasta Odası  Özel 202 7167
Hasta Odası  Özel 203 7169
Hasta Odası  Özel 204 7170
Hasta Odası  Özel 205 7168
Hasta Odası  Özel 206 7171
Hasta Odası  Özel 207 7172
Hasta Odası  Özel 208 7173
Hasta Odası  Özel 210 7174
Hasta Odası  Özel 212 7175
Hasta Odası  Özel 213 7130
Hasta Odası  Özel 214 7138
Hasta Odası  Özel 215 7131
Hasta Odası  Özel 216 7137
Hasta Odası  Özel 217 7132
Hasta Odası  Özel 218 7136
Hasta Odası  Özel 219 7133
Hasta Odası  Özel 220 7135
Hasta Odası  Özel 221 7212
Hasta Odası  Özel 117 7157
Fizik   Tedavi  Hasta  Odaları
Hasta    Odası 101 7375
Hasta    Odası 102 7376
Hasta    Odası 103 7377
Hasta    Odası 104 7378
Hasta    Odası 105 7379
Hasta    Odası 106 7380
Hasta    Odası 107 7381
Hasta    Odası 108 7382
Hasta    Odası 109 7383
Hasta    Odası 110 7384
Hasta    Odası 111 7385
GÖĞÜS   HASTALIKLARI  ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr.Kürşat UZUN 6397
Öğretim Üyeleri  
Prof. Dr. Mehmet GÖK 6170
Prof. Dr. Adil ZAMANİ 6048
Doç. Dr. Turgut TEKE 6218
Yrd.  Doç. Dr. Şebnem YOSUNKAYA 6199
Yrd.  Doç. Dr. Soner   DEMİRBAŞ 6884
Yrd.  Doç. Dr. Mehmet  YAVŞAN 7102
Yrd.  Doç. Dr. Celalettin KORKMAZ 7102
 
Anabilimdalı      Sekreteri 7353
Servis  Sekreteri 7747
Poliklinik          Sekreteri 6047
Kılinik              Sekreteri 6171
Faturalama Birimi 6171
 
Kemoterapi   Ünitesi  
Kemoterapi  Hemşire Odası 7571
Kemoterapi  Doktor    Odası 7950
 
Uyku   Labaratuvarı 6191
Uyku   Odası 7567
Uyku   Odası 7568
 
Bronkoskopi Ünitesi 6092
 
Polikılinik (1) 6056
Polikılinik (2) 6248
Polikılinik (Pulmoner Hipertansiyon) 6052
Polikılinik (Sigara Bırakma) 6882
Göğüs  Ekg-  Sft 7793
Girişimsel İşlemleri 7566
Egzersiz Ünitesi 6658
Göğüs  Arşiv 6875
Kütüphane 7563
Güvenlik 6063
Röntgen 6066
Çay  Ocağı 6095
   
Göğüs Hst A.D  Prof Dr Oktay İmecik Yoğ Bak Ünt
Yoğ. Bakım Sekreteri 6189
Yoğ. Bak Ast  Dr  Odası 6186
Yoğ. Bakım Hemşire Bankosu 6190-6193
Yoğ. Bakım Hemşire Odası 6194
Yoğ. Bakım Personel  Odası 6438
Göğüs Hastalıkları Kıliniği
Asistan Doktor Odası 7558
Asistan Doktor Odası 6253
Muayene Odası 7559
Hemşire  Odası 6739
Hemşire Bankosu 6057
Uzm.Dr. Odası 7564
Hasta    Odası 109 7570
Hasta    Odası 202                                                   7551
Hasta    Odası 203 7552
Hasta    Odası 215 6897
Hasta    Odası 216 6050
Hasta    Odası 218 7773
Hasta    Odası 219 6895
Hasta    Odası 220 6898
Hasta    Odası 221 7547
Hasta    Odası 223 7562
Hasta    Odası 224 6896
Özel     Oda 204 7765
Özel     Oda 205 7554
Özel     Oda 206 7557
Göğüs Hastalıkları Kıliniği
Hemşire  Bankosu 6045
Muayene Odası 7433
Personel Odası 6692
Hasta    Odası 301 7560
Hasta    Odası 302 7561
Hasta    Odası 303 6197
Hasta    Odası 309 7369
Hasta    Odası 315 6773
Hasta    Odası 316 7544
Hasta    Odası 318 7543
Hasta    Odası 320 7540
Hasta    Odası 321 7541
Hasta    Odası 323 7542
Hasta    Odası 324 6472
Özel      Oda 304 6198
Özel      Oda 305 7186
Özel      Oda 306 7367
Özel      Oda 307 7368
Özel      Oda 319 6185
   
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Tahir Kemal ŞAHİN 6645
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç Dr. Yasemin  DURDURAN 7873
Yrd. Doç Dr. Mehmet   UYAR 7870
Yrd. Doç.Dr. Lütfi Saltuk DEMİR 6449
Anabilimdalı  Sekreteri 6094
Halk Sağlığı Asistan Odası 6099
Halk Sağlığı Asistan Odası 6584
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (DAHİLİYE)      
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nedim Yılmaz SELÇUK 6270-7298
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ali DEMİR 7083
Prof. Dr. Mehdi YEKSAN 6635
Prof. Dr. Hüseyin ÇAKSEN 6684
Prof. Dr. Şamil ECİRLİ 6632
Prof. Dr. Ahmet KAYA 6629
Prof. Dr. Hakkı POLAT 6636
Prof. Dr. Halil Zeki TOMBUL 7057
Prof. Dr. Recep  TUNÇ 6742
Prof. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER 6900
Doç. Dr. Hüseyin ATASEVEN 6583
Doç. Dr. Ferudun KARAKURT 7995
Yrd. Doç. Dr. Mustafa  KULAKSIZOĞLU 7939
Yrd. Doç. Dr.Mehmet ASİL 6315
Asistan Dr Odası 6481
Dahiliye Anabilimdalı      Sekreteri 6585
Dahiliye Kılinik     Sekreteri 6589
Dahiliye-İmmünoloji Ve Allerji Sekreteri 6203
Gastroloji Bilimdalı              Sekreteri 7899
Gastroloji Kılinik Sekreteri 6932
Gastroloji Polikılinik Sekreteri 6517
Nefroloji -Fizik Tedavi Sekreteri 7045
Ramatoloji Polikılinik Sekreteri 6548
Diyet-İntaniye Sekreteri 7096
İç  Hastalıkları  Poliklinikleri 
Dahiliye  Konsiltasyon 6755
Genel Dahiliye Poliklinik      (1) 6761
Genel Dahiliye Poliklinik      (2) 6756
Endokrin Poliklinik      (1) 6906
Endokrin Polikılinik     (2) 6835
Endokrin Poliklinik      (3) 7077
Endokrin Poliklinik      (4) 6998
Nefroloji Poliklinik      (1) 6595
Romotoloji Poliklinik      (1) 7272
Romotoloji İnfizyon Poliklinik 6765
Periton Diyaliz Transplantasyon Poliklinik 6997
İmmünoloji Ve Alerji Poliklinik 7927
Romotoloji Ayaktan Tedavi 7216
Romotoloji Çalışma Odası 6742
İmmünoloji Ve Alerji Hst Labaratuvarı 6016
Gastroenteroloji Endoskopi Üniteleri  Poliklinikler
Gastroloji Hepatoloji Poliklinik 6554
Gastroloji  Poliklinik 6757
Gastroloji Kapsül Endoskopi 6587
Gastroloji Gastraskopi 6586
Gastroloji Hemşire Odası 6365
Gastroloji Ercp 6356
Gastroentroloji  Kıliniği
Gastroloji  Uzman   Dr Odası 6913
Gastroloji  Asistan   Dr Odası 6928
Gastroloji  Asistan   Dr Odası 6925
Gastroloji  Sorumlu Hemşire Odası 7200
Gastroloji  Hemşire Odası 6930
Gastroloji  Hemşire Bankosu 6931
Gastroloji  Doktor    Bankosu 7429
İmmünoloji Ve Alerji Hasta Odası 505 6934
Gastroloji  Hasta     Odası 506 6918
Gastroloji  Hasta     Odası 518 6915
Gastroloji  Hasta     Odası 519 6916
Gastroloji  Hasta     Odası 520 6927
Gastroloji  Hasta     Odası 521 6917
Gastroloji  Hasta     Odası 522 6919
Gastroloji  Hasta     Odası 523 6920
Gastroloji  Hasta     Odası 524 6921
Gastroloji  Hasta     Odası 525 6933
Gastroloji  Hasta     Odası 526 6924
Gastroloji  Hasta     Odası 528 6926
Gastroloji  Özel Hasta Odası      502 6923
Gastroloji  Özel Hasta Odası      503 6922
Gastroloji  Özel Hasta Odası      512 6929
Endokrinoloji Ve MeTabolizma Hastalıklar Kıliniği
Endokrin Bilimdalı Sekreteri 7501
Endokrin Polikılinik Sekreteri 6581
Endokrin Uzman Dr Odası 7206
Endokrin Uzman Dr Odası 6952
Endokrin Doktor Odası 6469
Endokrin Diyabet Eğt Odası 6541
Endokrin Diyabet Eğt Hemşire 6245
Endokrin Girişim Odası 7371
Endokrin Hemşire Bankosu 6467
Endokrin Hemşire Odası 6470
Endokrin  Hasta  Odası 303 7579
Endokrin  Hasta  Odası 304 7581
Endokrin  Hasta  Odası 305 7582
Endokrin  Hasta  Odası 306 7583
Endokrin  Hasta  Odası 307 7584
Endokrin  Hasta  Odası 308 7585
Endokrin  Hasta  Odası 309 7586
Endokrin  Hasta  Odası 310 7587
Endokrin  Hasta  Odası 311 7588
Endokrin  Özel  Hasta  Odası  (1) 301 6471
Endokrin  Özel  Hasta  Odası  (2) 302 6473
Nefroloji Ve Romotoloji Kıliniği
Hemşire Odası 6771
Hemşire Banko 6110
Doktor    Odası 7031
Doktor    Odası 7038
Doktor    Banko 7094
Yoğun  Bakım  Ünitesi 7190-7008
Nefroloji      Hasta Odası 201 7601
Nefroloji      Hasta Odası 204 7594
Nefroloji      Hasta Odası 205 7595
Nefroloji      Hasta Odası 206 7596
Nefroloji      Hasta Odası 207 7597
Nefroloji      Hasta Odası 208 7598
Nefroloji      Hasta Odası 209 7599
Nefroloji      Hasta Odası 210 7600
Nefroloji      Hasta Odası 211 7387
Nefroloji      Hasta Odası 214 7605
Nefroloji      Hasta Odası 215 7606
Nefroloji      Hasta Odası 216 7607
Nefroloji      Hasta Odası 217 7608
Romatoloji  Hasta Odası 218 7609
Romatoloji  Hasta Odası 219 7604
Nefroloji    Özel   Hasta  Odası    (1) 202 7602
Nefroloji    Özel   Hasta  Odası    (2) 203 7603
Nefroloji    Özel   Hasta  Odası    (3) 212 7610
Nefroloji    Özel   Hasta  Odası    (4) 213 7611
TIBBİ  ONKOLOJİ  BİLİMDALI        
Bilimdalı  Başkanı
Prof. Dr.   Melih Cem   BÖRÜBAN 6255
Öğretim  üyeleri
Doç. Dr.   Mehmet    ARTAÇ 6434
Uzm.Dr. Mustafa KARAAĞAÇ 7874
Uzm.Dr. Zehra  ER 7997
Piskolok. Sevgi  DEMİR 7997
Bilimdalı Sekreteri 7806
Poliklinik Sekreteri 6751
Kılinik Sekreteri 6435
Gündüz   Tedavi Sekreteri 7807
Faturalama Birimi 7410
Poliklinik     (1) 7064
Poliklinik     (2) 7324
Poliklinik     (3) 6484
Poliklinik     (4) 7266
Poliklinik     (5) 6821
Poliklinik     (6) 7810
Poliklinik     (7) 7809
İlaç Hazırlama Odası 1 Kat 7875
Eczane 1 Kat 6604
Tıbbi Onkoloji Sorumlu Hemşire Odası 5 Kat 7815
Kanser Kayıt Birimi 5 Kat 7984
Hasta Eğitim Hemşiresi Zemin   6709
Müdahale Odası Zemin   6914
Arşiv Zemin   7851
Kemoterapi  Ünitesi
Kemoterapi  Hemşire Bankosu 6534
Tıbbi  Onkoloji  Kıliniği
Doktor    Odası 6543
Hemşire Odası 7824
Hemşire Bankosu 6432
Onkoloji  Hasta   Odası 401 7473
Onkoloji  Hasta   Odası 402 7477
Onkoloji  Hasta   Odası 403 7479
Onkoloji  Hasta   Odası 404 7475
Onkoloji  Hasta   Odası 405 7817
Onkoloji  Hasta   Odası 406 7818
Onkoloji  Hasta   Odası 407 7819
Onkoloji  Hasta   Odası 408 7820
Onkoloji  Hasta   Odası 409 7821
Onkoloji  Hasta   Odası 410 7822
Onkoloji  Hasta   Odası 411 7823
Onkoloji  Hasta   Odası 412 6939
Onkoloji  Hasta   Odası 413 7825
Onkoloji  Hasta   Odası 414 7826
Onkoloji  Hasta   Odası 415 7827
Onkoloji  Hasta   Odası 416 7476
Onkoloji  Hasta   Odası 417 7482
Onkoloji  Hasta   Odası 418 7483
Onkoloji  Hasta   Odası 419 7478
Onkoloji  Hasta   Odası 420 7480
Onkoloji  Hasta   Odası 421 7816
Tıbbi Onkoloji -Hematoloji Kıliniği
Doktor    Odası 7879
Hemşire Odası 7854
Hemşire Bankosu 7808
Personel Odası 7856
Onkoloji      Hasta   Odası 301 7828
Onkoloji      Hasta   Odası 302 7829
Onkoloji      Hasta   Odası 303 7830
Onkoloji      Hasta   Odası 304 7831
Onkoloji      Hasta   Odası 305 7832
Onkoloji      Hasta   Odası 306 7833
Onkoloji      Hasta   Odası 307 7834
Onkoloji      Hasta   Odası 308 7835
Onkoloji      Hasta   Odası 309 7836
Onkoloji      Hasta   Odası 310 7837
Onkoloji      Hasta   Odası 311 7838
Onkoloji      Hasta   Odası 313 7840
Onkoloji      Hasta   Odası 314 7841
Onkoloji      Hasta   Odası 315 7842
( Hemo Diyaliz Ünütesi )
Servis Sekreteri 6745
Asistan Dr. Odası 6704
Eğitim Odası 7204
Hemşire Odası 7187
Acil Hemodiyaliz 6229
Hemodiyaliz Rutin (1) 6017
Hemodiyaliz Rutin (2) 6133
Transplantsyon Poliklinik 6997
Periton  Diyaliz Eğitim Odası 7125
Periton  Diyaliz Uzm Dr Odası 6788
Periton  Diyaliz Su Arıtma Sistemi 7237
Teknisyen Odası 7244
KARDİYOLOJİ  ANABİLİMDALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr.Kurtuluş ÖZDEMİR 6847
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Hasan GÖK 6679
Prof .Dr. Mehmet Akif DÜZENLİ 6453
Prof. Dr. Mehmet YAZICI 6455
Doç. Dr. İlknur  CAN 6454
Doç. Dr. Mehmet KAYRAK 7931
Yrd.  Doç. Dr. Alpay  ARIBAŞ 7850
Yrd.  Doç. Dr. Hakan AKILLI 7941
Yrd.  Doç. Dr. Abdullah İÇLİ 7039
Uzm. Dr. Halilibrahim ERDOĞAN 6332
Anabilimdalı  Sekreteri 6072-7455
Poliklinik   Sekreteri 6205-7088
Kılinik            Sekreteri 6474
Faturalama Birimi 7887
Kardiyoloji  Polikılinik    (1) 7069
Kardiyoloji  Polikılinik    (2) 6724
Kardiyoloji  Polikılinik    (3) 7354
Kardiyoloji  Polikılinik    (4) 6195
Aritmi         Poliklinik 7717
Kardiyoloji  Holter   6040
Kardiyoloji  Efor   6678
Kardiyoloji  Ekg   6316
Kardiyoloji  Eko  (Zemin Kat)    6422-7550-6091-6659-6660
Koroner Anjio Labaratuvarı
Anjio Sekreteri 6883
Anjio  Hemşire  Odası 6090
Anjio  Doktor     Odası 6964
Anjio  Banko 6036
Anjio  (1) 6439
Anjio  (2) 6440
Diyet Eğitim Ve Rehabilitasyon Ünitesi 6515
Kardiyoloji Tıbbi Mazeme Birimi 7255
Kardiyoloji Arşiv 7656
Çay  Ocağı  3  Kat 6786
Kardiyoloji  Kıliniği
5.Kat  Yoğun  Bakım   (1) 7897
5.Kat  Yoğun  Bakım   (2) 6850-7191-7646
5.Kat  Servis  Asistan  Odası 6269
5.Kat  Yoğun  Bakım  Personel Odası 6843
5.Kat  Hemşire Bankosu 6100
5.Kat  Servis Personel Odası 7716
5.Kat  Yoğun  Bakım Kapı Tlf 7107
Hasta     Odası 502 6154
Hasta     Odası 503 7295
Hasta     Odası 504 7687
Hasta     Odası 505 7688
Hasta     Odası 506 7689
Hasta     Odası 507 7690
Hasta     Odası 508 7691
Hasta     Odası 511 7692
Hasta     Odası 512 7693
Özel      Oda 501 7024
Özel      Oda 509 7023
Özel      Oda 510 7022
Kardiyoloji  Kıliniği
6   Kat     Asistan Odası 6368
6   Kat     Hemşire Odası 6122
6   Kat     Hemşire Banko 6770
6   Kat       (Eko) 7515
   
Hasta     Odası 603 6549
Hasta     Odası 604 7694
Hasta     Odası 605 7695
Hasta     Odası 606 7696
Hasta     Odası 607 7697
Hasta     Odası 608 7698
Hasta     Odası 611 7699
Hasta     Odası 612 7708
Özel       Oda 601 7027
Özel       Oda 609 7026
Özel       Oda 610 6074
KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNF. ANABİLİM DALI (İNTANİYE)  
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet BİTİRGEN 6633
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERAYMAN 7745
Yrd. Doç. Dr. Bahar  KANDEMİR 6911
Enfeksiyon Hastalıkları Kıliniği
Anabilimdalı   Sekreteri 7037
Kılinik   Sekreteri 7037
Poliklinik 6206
Asistan Dr. Odası 6115
Hemşire Odası 6794
Hemşire Banko 6216
Toplantı Odası 6535
Laboratuvar 7032
İnfeksiyon Kontrol Komite Hemşire Odası 6542
İnfeksiyon Kontrol Komite Hekim Odası 7345
Hasta   Odası        313 7589
Hasta   Odası        314 7590
Hasta   Odası        315 7591
Hasta   Odası        316 7592
Hasta   Odası        317 7593
Özel     Oda  (1)    311 7034
Özel     Oda  (2)    312 6222
                                   
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI (BEYİN VE SİNİR HASTALIKLARI)  
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Orhan DEMİR 6386
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ayşegül ÖĞMEGÜL 6630
Prof. Dr. Betigül Yürüten ÇORBACIOĞLU 6644
Prof. Dr. Bülent  Oğuz GENÇ 7192
Prof. Dr. Zehra  AKPINAR 6259
Prof. Dr. Figen  GÜNEY 6380
Doç. Dr. Emine   GENÇ 6260
Yrd.  Doç. Dr. Osman  Serhat  TOKGÖZ 7784
Yrd.  Doç. Dr. Hasan   Hüseyin KOZAK 7344
Yrd.  Doç .Dr.Ali  Ulvi  UCA 7981
Noroloji  Kıliniği
Anabilimdalı   Sekreteri 6836
Poliklinik  Sekreteri 6683
Kılinik      Sekreteri 6643
Öğretim Üyeleri Sekreteri 6271
Faturalama  Birimi 6873
Poliklinik  (1) 7317
Poliklinik  (2) 7322
Poliklinik  (3) 7448
Epilepsi Poliklinik 7321
Evok 7318
Emg 6068
Eeg 7201
Video EEG  Monitorlzasyon (Çekim Odası) 6267
Asistan Dr Odası 6151-6264
Sorumlu Hemşire Odası 6272
Hemşire Bankosu 6152
Yoğun Bakım 6785
Yoğun Bakım Hemşire Odası 7718
Hasta     Odası 419 7505
Hasta     Odası 420 7514
Hasta     Odası 421 7507
Hasta     Odası 422 7508
Hasta     Odası 426 7513
Hasta     Odası 428 7512
Hasta     Odası 431 7510
Hasta     Odası 433 7047
Hasta     Odası 432 7509
Hasta     Odası 434 7511
Hasta     Odası 439 7909
Özel       Oda 424 6263
Özel       Oda 418 6385
Özel       Oda 436 6266
Özel       Oda 430 6265
Özel       Oda 423 7498
NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç.Dr. Güngör TAŞTEKİN 6564
Öğretim  Üyeleri
Yrd. Doç.Dr. Mustafa Serdengeçti 7787
Yrd. Doç.Dr.Buğra  KAYA 7977
Anabilimdalı                                                              Sekreteri 6700
Nükler  Tıp Banko 7916
Nükler  Tıp     (PET) 6703
Nükler  Tıp     (USG) 7277
Nükler  Tıp (  Spect  1  ) 6701
Nükler  Tıp (  Spect  2  ) 6702
Nükler  Tıp (  Spect  3  ) 6698
Nükler  Tıp Kemik Dansimetre 6081
Nükler  Tıp Tedavi  Odası 6538
Nükler  Tıp Tedavi  Odası 6539
Nükler  Tıp Hemşire Odası 7285
Nükler  Tıp Sonuç    Verme 7774
PEDİATRİ (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI)  ANABİLİM DALI  
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rahmi ÖRS 7635
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ümran ÇALIŞKAN 6631
Prof. Dr. Haluk YAVUZ 6638
Prof. Dr. Mehmet Emre ATABEK 7264
Prof. Dr. İsmail REİSLİ 6690
Prof. Dr. Vesile Meltem ENERGİN 6628
Prof. Dr. Hüseyin ÇAKSEN 6684
Prof. Dr. Nurettin ONUR KUTLU 6865
Prof. Dr. Dursun  ODABAŞI 7411
Doç. Dr. Tamer  BAYSAL 6478
Doç. Dr.  Hasan  Ali  YÜKSEKKAYA 6735
Doç. Dr.  Sevgi KELEŞ 6075
Doç. Dr.  Sevgi   PEKCAN 7086
Doç. Dr.  Hüseyin ALTUNHAN 6125
Doç. Dr.  Bülent  ATAŞ 7917
Doç. Dr.  Mehmet Burhan OFLAZ 7974
Yrd.  Doç. Dr.  Hüseyin  TOKGÖZ 7886
Yrd.  Doç. Dr.  Şükrü  Nail  GÜNER 6650
Yrd.  Doç. Dr.  Fatih  ŞAP 6102
Pıskolog .  Beyza YEŞİLDAŞ 7980
Anabilimdalı   Sekreteri 6569
Çocuk Kılinik   Sekreteri 6879
Çocuk Poliklinik  ( 1 Kat ) Sekreteri 6352
Çocuk Poliklinik  ( Z Kat ) Sekreteri 6348
Çocuk Endokrin Poliklinik  Sekreteri 6350
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Poliklinikleri
Aile Eğt Ve Test Od Çocuk Alerji Labaratuvarı 7771
Çocuk  Alerji Ve İmmünoloji Labaratuvarı 6647
Çocuk  İmmünoloji Ve Alerji Bilimdalı Poliklinik 7305
Çocuk  Genel  Ped Poliklinik ( 1 ) 7103
Çocuk  Genel  Ped Poliklinik ( 2 ) 6573
Çocuk  Göğüs  Hst Poliklinik 7720
Çocuk  Noroloji Polikılinik (1) 6609
Çocuk  Noroloji Polikılinik (2) 7546
Çocuk  Nefroloji Poliklinik 7063-7460
Çocuk  Gastroentoroloji Poliklinik 6640
Çocuk  Genetik Poliklinik 7839
Çocuk  Yeni      Doğan Poliklinik 7454
Çocuk  İmmün Yetmezlik Poliklinik 7644
Çocuk  Endokrin   Polikılinik 7636
Çocuk  Endokrin  Seminer Odası 6563
Çocuk  Endokrin  Diyabet Hemşire Odası 7336
Çocuk  Göğüs  Labaratuvarı  (SFT) 7401
EEG   Labaratuvarı 7104
Çocuk Seminer Odası 6351
Çocuk  Acil
Çocuk  Acil  Ekg 7907
Çocuk  Acil  Labaratuvar 7289
Çocuk  Acil  Döner Sermaye 7442
Çocuk  Acil  Muayene     Odası 6343
Çocuk  Acil  Girişim       Odası 7441
Çocuk  Acil  Gözlem      Odası 7209
Çocuk  Acil  Hemşire     Odası 6695
Çocuk  Acil  Doktor        Odası 7456
Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar  Servisi
Çocuk İntaniye Asistan   Odası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6346
Çocuk İntaniye Hemşire Odası 6064
Çocuk İntaniye Hemşire Banko 7092
   
Çocuk  Endoskopi  Ünitesi
Sekreter 7416
Endoskopi  Kolonoskopi 7415
Biyopsi 7406
Çocuk Yoğun Bakım  (3. KAT)
Yoğun Bakım  Sekreteri 7199
Yoğun Bakım Doktor    Odası 7099
Yoğun Bakım Hemşire Odası 7414
Yoğun     Bakım 7467
Çocuk  Endokrin Ve Çocuk Noroloji Servisi
Asistan Dr Odası 7463
Hemşire Odası 7469
Hemşire Bankosu 7471
Yoğun Bakım 6295
Çocuk  Genel  Pediatri  Hasta  Odası  210 7462
Çocuk  Genel  Pediatri  Hasta  Odası  212 7464
Çocuk  Genel  Pediatri  Hasta  Odası  213 7465
Çocuk  Genel  Pediatri  Hasta  Odası  214 7466
Özel  Oda  205 7470
Özel  Oda  217 7468
Tpn    Ünütesi 6149
İlkÖğretim Okulu 7304
Çocuk Onkoloji Ve Hematoloji Merkezi
Polikılinik Sekreteri 7638
Polikılinik   (Hematoloji)   (1) 6688
Polikılinik    (Onkoloji) 7413
Polikılinik                          (2) 6941
Hemşire        Odası 6940
Çocuk  Hematoloji  Servisi
Çocuk  Hematoloji  Bilimdalı Sekreteri 7947
Çocuk  Hematoloji  Asistan Odası 7320
Çocuk  Hematoloji  Hemşire Odası 6310
Çocuk  Hematoloji  Hemşire Bankosu 7326
Yeni Doğan Ünitesi  
Yeni Doğan  Kılinik Sekreteri 6371
Yeni  Doğan  1. Basamak 7121
Yeni  Doğan  2. Basamak 6570
Yeni  Doğan  3.Basamak 6345
Yeni  Doğan  Sorumlu Hemşire 6901
Yeni  Doğan  Hemşire Bankosu 7248
Yeni  Doğan  Uzm Dr Odası 6697
Yeni  Doğan  Asistan  Odası 7218
Yeni  Doğan  Polikılinik 7454
Yeni  Doğan  Anneler Odası 6311
Yeni  Doğan  Dinlenme Odası 7184
Yeni  Doğan  Mama Mutfağı 6423
Yeni  Doğan  Özel Oda 6716
Çocuk Genel Pediatri  Servisi   (3. Kat)
Çocuk  Genel  Pediatri  Asistan  Odası 6232
Çocuk  Genel  Pediatri  Hemşire Bankosu   6119
Çocuk  Genel  Pediatri  Asistan   Bankosu 6347
Çocuk  Genel  Pediatri  Personel  Odası 7989
Çocuk  Genel  Pediatri  Hasta  Odası     301     7725
Çocuk  Genel  Pediatri  Hasta  Odası     302   7286
Çocuk  Genel  Pediatri  Hasta  Odası                      303     7182
Çocuk  Genel  Pediatri  Hasta  Odası 304   7180
Çocuk  Genel  Pediatri  Hasta  Odası 305   7287
Çocuk  Genel  Pediatri  Hasta  Odası 306   7181
Çocuk  Genel  Pediatri  Hasta  Odası 307 7724
Çocuk  Genel  Pediatri  Hasta  Odası 308 7726
Çocuk Kardiyoloji Kıliniği
Bilimdalı Sekreteri 7251
Polikılinik Sekreteri 7314
Polikılinik 6349
Eko  6429
Konsiltasyon Odası 7898
Asistan Dr. Odası 7054
Hemşire Odası 7229
Hemşire Banko 6863
   
Hasta    Odası   104 7661
Hasta    Odası   105 7662
Hasta    Odası   106 7663
Hasta    Odası   107 7664
Hasta    Odası   108 7665
Hasta    Odası   111 7666
Hasta    Odası   112 7667
Özel      Oda 110 7012
PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI(RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI)  
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nazmiye KAYA 6691
Öğretim Üyeleri
Prof  Dr. Rahim KUCUR 6621
Prof. Dr. Ali Savaş ÇİLLİ 6776
Doç. Dr. Faruk UĞUZ 6306
Doç. Dr. Adem  AYDIN 6225
Doç. Dr. Mehmet  AK 6046
Yrd.  Doç. Dr. Mine ŞAHİNGÖZ 6374
Piskolog. Dr. Arzu  ÇİÇEK 6391
Piskolog. Dr. Hüseyin  ÇAM 7437
Anabilimdalı  Sekreteri 6838
Poliklinik      Sekreteri 6220
Otomasyon  Sekreteri 7876
Piskolok Ve Konsiltasyon Plk  Sekreteri 6304
Faradi  Odası 7920
Konsiltasyon Polikılinik (1)    7348
Konsiltasyon Polikılinik (2) 7987
Poliklinik   ( Erişkin )     (1) 6877
Polikılinik  ( Erişkin )     (2) 6065
Polikılinik  ( Erişkin )     (3) 7343
Doktor  Odası              (1) 6275
Doktor  Odası              (2) 6126
Hemşire Odası 6127
Hemşire Banko 6991
Hasta Görüşme Odası ( 1 ) 6274
Hasta Görüşme Odası ( 2 ) 6837
Hasta  Banko   (Erkek) 6107
Hasta  Banko   (Bayan) 6446
Psikiyatri Kapı 6134
PİSİKİYATRİ  ANABİLİM DALI  RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI  
Anabilimdalı  Bşkanı
Doç  Dr.Ayhan BİLGİÇ 7755
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Sabri  HERGÜNER 7928
Yrd.  Doç.Dr. Savaş YILMAZ 7935
Yrd.  Doç  Dr  Ömer Faruk AKÇA 6324
Polikılinik Randevu  Sekreteri 6859
Vezne 6859
Polikılinik   2 7755
Polikılinik   4 7930
Polikılinik   6 6252
Polikılinik   8 6319
Polikılinik   9 7227
Polikılinik  10 6428
Polikılinik  11 7253
RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI        
Anabilimdalı  Başkanı
Prof. Dr. Mehmet  KOÇ 6942-7868
Öğretim  Üyeleri
Doç. Dr.Yılmaz  TEZCAN 6852-7914
Yrd  .Doç.Dr. Meryem AKTAN 7975
Uzm. Dr Gül  KANYILMAZ 7263
Uzm. Fizikçi Hikmettin DEMİR 7095
Anabilimdalı   Sekreteri 7853
Kılinik Sekreteri 6367
Poliklinik   Sekreteri 6568
Faturalama  Birimi 7766
Asistan Odası 7890
Hemşire  Odası 7893
Hemşire  Bankosu 7877
Poliklinik    ( 2 ) 6486
Poliklinik    ( 3 ) 6426
Radyoterapi  Ünitesi
Tedavi  Pilanlama  Odası 6067-7866
Fizik Uzmanı 7334
Toplantı   Odası 6831
Dozimetri  Odası 6261
Kumanda Odası (1) 7098
Kumanda Odası (2) 7035
BT Similatör 7792
Radyasyon Onkoloji Kıliniği
Hasta  Odası 201 7880
Hasta  Odası 202 7881
Hasta  Odası 203 7882
Hasta  Odası 204 7883
Hasta  Odası 205 7658
Hasta  Odası 206 7241
Hasta  Odası 210 7889
 
HEMATOLOJİ   ONKOLOJİ   BİLİMDALI        
Bilimdalı  Başkanı
Prof. Dr. Aynur UĞUR BİLGİN 7712
Öğretim  Üyeleri
Doç. Dr. Özcan  ÇENELİ 7973
Doç. Dr. Handan ÇİPİL 7864
Bilimdalı  Sekreteri 7938
Kılınik  Sekreteri 7891
Polikılinik  Sekreteri 7312-7506
Faturalama birimi 7994
Kök  Hücre  Nakli  Ünitesi
Kök Hücre Nakil Ünitesi Koordinatörü 7938
Kök Hücre Toplama Ve Kriyoprezervasyon 7892
Kemik İliği Tranfplantasyom Plk Hmt Lab 6192
Hemşire Bankosu 6402
Müdahale Odası 6914
Arşiv-Toplantı Odası 7869
Polikılinik  (1) 7778
Polikılinik  (4) 6239
Terapötik Aferez Ünitesi 7194
Aferez 6766
Hasta   Odası 207 7867
Hasta   Odası 208 7798
Hasta   Odası 209 7888
Hasta   Odası 212 7407
Hasta   Odası 213 7222
Hasta   Odası 214 7418
Hasta   Odası 215 7043
Hasta   Odası 216 7146
Hasta   Odası 217 7894
Hasta   Odası 218 7895
Hasta   Odası 316 7843
Hasta   Odası 317 7844
Hasta   Odası 318 7845
Hasta   Odası 319 7846
Hasta   Odası 320 7847
Hasta   Odası 321 7848
RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI (RADYOLOJİ)      
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Ahmet YEŞİLDAĞ 7942
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Saim ACIKGÖZOĞLU 6089
Prof. Dr. Serdar KARAKÖSE 6088
Prof. Dr. Kemal ÖDEV 7580
Prof. Dr. Mehmet Emin SAKARYA 7288
Prof. Dr. Ülkü KERİMOĞLU 6858
Doç. Dr. Demet  KIREŞİ 6612
Doç. Dr. Osman KOÇ 7052
Doç. Dr. Ganime Dilek EMLİK 6612
Doç. Dr. Orhan ÖZBEK 7374
Yrd.  Doç. Dr. Alaaddin VURAL 6087
Yrd.  Doç. Dr. Suat  KESKİN 7323
Yrd.  Doç. Dr.Nejdet  POYRAZ 7967
                                             
Anabilimdalı   Sekreteri 6337
Öğretim Üyeleri Odası 6661
Radyoloji  Dr. Odası 6085-6817
Mobil  Röntgen 6891
Başteknisyen 6782
Toplantı Odası 6715
Teknisyen 6746
Radyoloji Kayıt 6677
Film Sonuç Verme 6681
Dijital  Röntgen     (1) 6188
Dijital  Röntgen     (2) 7238
Dijital  Röntgen     (3) 7736
Dijital  Sikopi         (4) 7276
Dijital  Röntgen     (5) 6718
Direkgrafi Banyo 6705
( Girişimsel  Radyoloji Meme Görüntüleme)
Radyoloji  Anjioğrafi 6676
Non Vasküler İşlem Odası 6905
Radyoloji  Anjio Teknisyen  Odası 6707
Radyoloji  Anjio  Doktor        Odası 6783
Rad Girişimsel Giriş Banko 6392
Momoğrafi 6670
Meme   Us 7398
R Blok  (MR) 6077
R Blok  MR Banko Sekreteri 6750
(Ultrason)
R Blok  Ultrason Rapor Okuma 6268
Radyoloji Ultrason Banko Sekreteri 6666
R Blok  Ultrason Dr Bankosu 7202
R Blok  Ultrasonografi Rapor Sekreteri  6098
Çay  Ocağı 6774
 
(Radyoloji  M.R  Ünitesi)
MR  ( Rapor   Sekreteri )     7735
MR  Tomo  Rapor  Değ  Od   ( İş İstasyonu Tomoğrafi  )   7753
MR  Tomo  Rapor  Değ  Od   ( Leanardo 3 Kardiyak )     7737
MR  Tomo  Rapor  Değ  Od   ( Leanardo 2  ) 7758
MR  Tomo  Rapor  Değ  Od   ( Kas İskelet Gurubu  )     7734
MR  Tomo  Rapor  Değ  Od   ( Nöro   Radyoloji  1  )     6907
MR  Tomo  Rapor  Değ  Od   ( Nöro   Radyoloji  2  )     7738
MR  Tomo  Rapor  Değ  Od   ( Nöro   Radyoloji  3  ) 7752
MR  Tomo  Rapor  Değ  Od   ( Toraks   Gurubu  )     7572
MR  Tomo  Rapor  Değ  Od   ( Batun    Gurubu  )     7733
MR  Tomo  Rapor  Değ  Od   ( Leanardo  1  MR )     7754
MR   Ve Tomoğrafi Randevu Sekreteri     6721
MR   Ve Tomoğrafi Sonuç Verme 6754
A Blok Multislice  BT     7730
A Blok MR  Hasta  Hazırlama     6279
A Blok  (MR) 6719
A.Blok.MR Hemşire 7790
A.Blok.MR Rapor    Sekreteri     6597
A Blok Tomo Rapor  Sekreteri     7154
(  S  Blok  1.  KAT  )
Acil  Rotgen  Teknisyen  odası 6420
Acil  Tomoğrafi 6393
Acil  Tomo Teknisyen Odası 6299
Acil  Servis Ultrason Dr. Odası 6526
Acil  Rotgen Çekim  Odası 7748
TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI         
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Selman YILDIRIM 6680
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Aynur ACAR 6617
Yrd.  Doç. Dr. Ayşegül ZAMANİ 6652
Öğr .Gör . Makbule Nihal SOMUNCU 7311
Anabilimdalı  Sekreteri 6665
Genetik  Hst Tanı Mrk Sorumlusu 7545
Genetik  Sonuç Verme 7117
Genetik  Poliklinik 6840
Genetik  Doku Tipleme 7325
Genetik  Laboratuvarı 7232
Genetik  Moleküler  7756
Personel  Odası 7861
3. E BLOK ÖZEL KATLAR SERVİSİ        
Sorumlu Hemşire 6800-6878
2. Kat Hemşire Banko 6830
3. Kat Hemşire Banko 6839
Mutfak 7259
Vakıf 6833
2. KAT ÖZEL ODALAR
Hasta  Odası  Özel 202 6814
Hasta  Odası  Özel 203 6815
Hasta  Odası  Özel 204 6841
Hasta  Odası  Özel 205 6300
Hasta  Odası  Özel 206 6818
Hasta  Odası  Özel 207 6819
Hasta  Odası  Özel 208 6820
Hasta  Odası  Özel 209 6832
Hasta  Odası  Özel 210 6822
Hasta  Odası  Özel 211 6823
Hasta  Odası  Özel 212 6824
Hasta  Odası  Özel 213 6825
Hasta  Odası  Özel 214 6826
Hasta  Odası  Özel 215 6827
Hasta  Odası  Özel 216 6828
Hasta  Odası  Özel 217 6829
3. KAT ÖZEL ODALAR
Hasta  Odası  Özel 302 6801
Hasta  Odası  Özel 303 6802
Hasta  Odası  Özel 304 6803
Hasta  Odası  Özel 305 6804
Hasta  Odası  Özel 306 6805
Hasta  Odası  Özel 307 6806
Hasta  Odası  Özel 310 6808
Hasta  Odası  Özel 311 6809
Hasta  Odası  Özel 312 6810
Hasta  Odası  Özel 313 6811
Hasta  Odası  Özel 314 6812
Hasta  Odası  Özel 315 6813
ANATOMİ ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Mustafa BÜYÜKMUMCU   (Vekil) 7116
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER 6712
Prof. Dr. Ahmet  SALBACAK 7119
Prof. Dr. Mustafa BÜYÜKMUMCU 7116
Prof. Dr. Aynur Emine ÇİÇEKÇİBAŞI 7246
Yrd.  Doç. Dr. Işık TUNCER 7123
Yrd.  Doç. Dr. Mehmet Tuğrul YILMAZ 6620
Öğr .Gör.  Duygu  AKIN 7328
Öğr .Gör.  Didem  AYDIN 7936
Arş.  Gör.  Gökalp  ŞAHİN 7372
Arş.  Gör.  Kemal  Emre ÖZEN 6511
Anabilimdalı   Sekreteri 7122
Anatomi  Anabilimdalı Top Odası 7049
Anotomi  Yüksek Lisans ve Doktora Eğt Odası 7968
Anatomi  Maket Odası 6519
Anatomi  Mikrodiseksiyon Labaratuvarı 7065
Anatomi  Kadavra  Salonu 7058
Anatomi  Personel.   Odası 7062
BİYOFİZİK ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nizamettin DALKILINÇ 7740
Öğretim Üyeleri
Yrd.  Doç.Dr.Barkın İLHAN 7983
Ögr. Gör .Dr Seçkin TUNCER 6653
Arş.  Gör. İlksen  BURAT 6235
Anabilimdalı   Sekreteri 7122
Biyofizik Öğrenci Labaratuvarı 6459
Biyofizik Araştırma  Lab 7128
Nöro  Biyofizik  Arş. Lab.  6485
   
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr.Mehmet GÜRBİLEK 7120-7959
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ali Muhtar TİFTİK 6792
Prof. Dr. Sadık BÜYÜKBAŞ 7115
Prof. Dr. H. Haluk  DÜLGER 7777
Prof. Dr. Mehmet AKÖZ 6655
Doç. Dr. Sevil  KURBAN 6780
Doç. Dr. Aysun TOKER 7245
Yrd.  Doç. Dr. Hümeyra YERLİKAYA 7761
Yrd.  Doç .Dr. İbrahim KILINÇ 7457
Uzm. Dr.  Halil   SÜNLÜ 7118
Öğr.  Gör. Cemile TOPÇU 7949
 
Anabilimdalı  Sekreteri 6790
Merkez Biyokimya Lab. Asistan Dr. Odası 6675-7113
Biyokimya  Arş Lab Ast Dr Odası 6781
Biyokimya Lab Serum Ayırma 7729
Biyokimya  Araştırma  Labaratuvarı 7885
Biyokimya Elektiroforez Manuel Testleri Lab 7805
Biyokimya elektroforez 7741
Biyokimya Rutin 6512
Biyokimya Hplc Labaratuvarı 6320
Biyokimya Elisa Labaratuvarı 7949
Biyokimya Kimyasal Depo 6524
Biyokimya Hormon 6513
Biyokimya  İdrar 6405
Biyokimya Ria 7404
Byokimya  Pnömatik 7419
Biyokimya Öğretim Üyeleri  Lab  (Morfoloji) 7240
Biyokimya Öğrenci              Lab( Morfoloji ) 6986
Biyokimya  Danışma 6226
Biyokimya  Ogt  Testi 6326
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Selim KUTLU 7709
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Hüseyin UYSAL 7106
Yrd . Doç.Dr. Işık Solak GÖRMÜŞ 6577
Öğr. Gör. Ayşe ÖZDEMİR 7932
Arş.  Gör. Dr. Metanet. AKGÜNLÜ 7715
Arş.  Gör. Dr. Ulviye Kevser KOYUNCU 7972
Arş.  Gör. Dr. Raviye Özen  KOCA 7715
Arş.  Gör. Yasemin  BÜYÜKÇAM 6027
Arş.  Gör. Aynur   KOÇ 6027
Anabilimdalı  Sekreteri 6793
Beyin Araştırmaları Ünitesi 6241
Sinir ve Kas Fizyolojisi Labaratuvarı 6419
Nöroendokrinoloji Labaratuvarı 7224
Fizyoloji  Seminer Odası 7296
Fizyoloj AD Arş Grv 7217
Çay   Ocağı 7746
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI      
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hasan CÜCE 6303
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Aydan CANBİLEN 6498
Prof. Dr. Selçuk DUMAN  6731 -7143
Prof. Dr.Sabiha Serpil KALKAN 6674
Prof. Dr.Tahsin Murat AKTAN 6731-7422
Yrd.  Doç Dr. Gökhan CÜCE 7145
Öğr. Gör.  Burcu  GÜLTEKİN 7565
Anabilimdalı   Sekreteri 7122
Histoloji  Elektiromikroskop Odası 7366
Histoloji  Elektiromikroskop Doku Takip Hzr Lab 7412
Histoloji  Asistan Dr. Odası 6649-7112
Histoloji  immunohistomkimya Lab 7355
Histoloji  Laboratuvarı 6664
Histoloji  Arş Labaratuvarı 6431
Histoloji  Labaratuvarı 7704
Histoloji  Patoloji Öğrenci  Labaratuvarı 6871
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr.Mahmut BAYKAN 6696
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR 6856
Yrd.  Doç.Dr. Bahadır  FEYZİOĞLU 7347
Yrd.  Doç.Dr.Metin DOĞAN 7964
Öğretim Üyeleri Odası (Morfoloji) 6642
 
Anabilimdalı   Sekreteri 6323
Mikrobiyoloji  Uzman Dr. Odası 7260
Mikrobiyoloji  Asistan Dr. Odası 7029
Mikrobiyoloji  Personel  Odası 6357
Mikrobiyoloji  Seroloji Laboratuvarı 7189
Mikrobiyoloji  İmmünfloresan 6528
Mikrobiyoloji  Pinomatik 7420
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr.Ercan KURAR 7976
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr.Ahmet Bülent TURHAN 6321
Yrd. Doç. Dr.Hatice Gül DURSUN 7258
Arş. Gör.  İlknur  ÇINAR 6654
Arş. Gör.  Seda  ŞİRİN 6654
Anabilimdalı   Sekreteri 6094
 
Tıbbi  Biyoloji  Asistan Odası 7214
Tıbbi  Biyoloji  Labaratuvar  (1) 7234
Tıbbi  Biyoloji  Labaratuvar  (2) 7235
Tıbbi  Biyoloji  Hücre Kültürü Lab 7231
 
TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI        
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Nazan KARAOĞLU 6398
Öğretim  Üyeleri
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER 6712
Yrd.  Doç.Dr  Sema  SOYSAL 6890
Uzm.Dr.Adnan  KARAİBRAHİMOĞLU 7970
Uzm.Dr.M Sinan İYİSOY 7970
Tebat Toplantı Salonu 6578
Anabilimdalı Sekreteri 6390
                                                                                                                                                                                                                                                  
5. KAN MERKEZİ        
Kan  Merkezi  Sorumlusu 7432
Kan  Bankası Sekreteri 6414-7660
Kan  Merkezi Hasta Kabul 7434
Kan  Merkezi Doktor Odası 6487
Kan  Merkezi                           (Eliza) 7431
Kan  Merkezi  Danasyon Salonu       6404
Kan  Merkezi  Seminer Salonu 7978
Kan  Alma Kayıt                       C  Blok 6273
Kan  Alma                                C  Blok 6364
Kan  Alma ( 0-7 Yaş Arası )     C  Blok 7814
Kan  Alma Sorumlusu             C  Blok 7858
Kan  Alma Personel Odası    C  Blok 6855
Kan  Alma                             Kardiyoloji 6336
Kan  Alma                             Onkoloji 6903
Kan  Alma ( Anestezi  )           A  Blok 6476
KONÜDAM  DENEYSEL TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  
Müdür
Prof. Dr. Selim KUTLU 6737
Müdür Yardımcıları
Yrd.  Doç.Dr.Hasan Hüseyin KOZAK 7257
Yrd  .Doç.Dr.Ömer TANYELİ 7025
Uzm.Rahim.KOCABAŞ 7105
Alpaslan ÖZKÜRKÇÜLER   (Veterner Hekim) 6736-7971
Hasan    CİNGÖZ                 (Veterner Teknikeri) 6732
Sekreter 7111
Arşiv 6729
Labaratuvar B 1 6213
Labaratuvar B 2 7075
Personel  Odası 7458
Ameliyathane Deneysel    (2) 6734
Çatı Deney Hayvanları 6741
1. CERRAHİ   TIP  BİLİMLER        
Prof. Dr. Mehmet  KILIÇ 6603
2. DAHİLİ  TIP  BİLİMLER        
Dahili  Tıp  Bilimleri  Bölüm  Başkanı
Prof. Dr. Rahmi  ÖRS 7635
Anabilimdalı Sekreteri 6569
4. TEMEL TIP  BİLİMLER        
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mustafa  BÜYÜKMUMCU 7116
Anabilimdalı Sekreteri 6094
TIP  TARİHİ  VE  DEONTOLOJİ  ANABİLİMDALI      
Anabilim  Dalı  Başkanı
Yrd. Doç. Dr Berrin  OKKA 6988
Öğretim Üyeleri
Anabilimdalı Sekreteri 7122
SAĞLIK   BİLİMLERİ   ENSTİTÜSÜ        
Prof .Dr. K. Esra NURULLAHOĞLU  ATALIK Müdür 7956-7957
Doç. Dr. Sevgi ŞENER Müdür   Yrd 7659
Yrd.  Doç.Dr İbrahim Emre GÖKTÜRK Müdür Yrd. 7659
Mustafa TAŞER Enstitü Sekreteri 7951
Tahakkuk 7953
Evrak Kayıt 7954
Öğrenci İşleri 7955
BİLİMSEL   ARAŞTIRMA   PROJELERİ   KOORDİNATÖRLÜĞÜ  
Prof. Dr. Oğuz  DOĞAN 7924
Bap  Satınalma    Birimi 7855-6238-7924
Bap  Destekleme Birimi 7073-7278
AĞIZ  DİŞ  SAĞLIĞI        
Polikılinik Sekreteri 7555
Polikılinik 7393
Polikılinik  Sorumlu Dr Odası   (1) 7985
Polikılinik  Sorumlu Dr Odası   (2) 6663
Polıkılinik  Teknisyen   Odası 7303
SU  ALTI  HEKİMLİĞİ  VE  HİPERBARİK  TIP  ANABİLİMDALI      
Anabilimdalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Abdullah  ARSLAN 7870
Öğretim Üyeleri
SPOR  HEKİMLİĞİ  ANABİLİMDALI        
Anabilimdalı  Başkanı
Prof.Dr.Mustafa Nazım KARALEZLİ 6768
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Galip Bilen KÜRKLÜ 6743
Uzm. Refik EMRE 6743
Prof.Dr.Mehmet ERİKOĞLU 7020
Banko 7079-7042
Hemşire Odası 6497
Koordinatör 6708
MERKEZ     LABARATUVARLAR        
Merkez  Hematoloji    Labaratuvarı 6328-7188
Merkez  Biyokimya     Labaratuvarı 7113-6675
Merkez  Mikrobiyoloji  Labaratuvarı 6323